Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC TĨNH 

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Chí 
Điện thoại: 0916280139
Email: tructinh.thcs@gmail.com