Giới thiệu

Trường THCS Trực Tĩnh huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định được thành lập ngày 01/9/1991 trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở Trực Tĩnh. Trường có nhiệm vụ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của xã Việt Hùng. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh.

img_1425_500

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường

1) Năm 1966 trường cấp II Trực Tĩnh được thành lập do thầy Vũ Hữu Gia làm hiệu trưởng. Năm học 1966-1967 trường có 3 lớp (2 lớp 5, 1 lớp 6 ) 135 học sinh.

2) Năm 1977 trường cấp 2 Trực Tĩnh sát nhập với trường cấp 1  Trực Tĩnh thành trường Phổ thông cơ sở Trực Tĩnh (Thầy Hà Ngọc Khôi làm Hiệu Trưởng).

3) Năm 1991 trường phổ thông cơ sở Trực Tĩnh tách thành 2 trường. Trường Tiểu học Trực Tĩnh do thầy Đinh Văn Luận làm hiệu trưởng. Trường Trung học cơ sở Trực Tĩnh do thầy Nguyễn Hữu Chí làm hiệu trưởng.

  Từ năm học 1999-2000 cho đến nay trường luôn là trường tiên tiến của ngành giáo dục đào tạo huyện Trực Ninh. Trải qua 51 năm xây dựng và trưởng thành bao thế hệ học sinh của nhà trường đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước, nhiều em đã mang mồ hôi và máu của mình góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.